Навчально-методичні комплекси

Sociology (Дейнеко О.О.)

Антропологія здоров’я, хвороби та лікування (Філіппова О.А.)

Безпека інформаційно-комунікативного простору (Ніколаєвський В.М.)

Вступ до соціокультурної антропології (Філіппова О.А.)

Вступ до соціології (Сокурянська Л.Г.)

Загальна психологія (Пак І.В.)

Історія класичної соціології (Мусієздов О.О.)

Історія соціології (соціальна робота) (Борисов Р.І.)

Контент-менеджмент веб-сайту (Борисов Р.І.)

Культура і влада (Сорока Ю.Г.)

Медіа в етнокультурній взаємодії (Кутирьова В.І.)

Медіааналітика (Ніколаєвський В.М.)

Методики викладання та навчання в вищій школі (Сорока Ю.Г.)

Міжкультурна комунікація в нових медіа (заочне) (Зубарєв О.С.)

Міжкультурна комунікація в нових медіа (очне) (Зубарєв О.С.)

Ненадійність життя у глобальному світі (Голіков О.С.)

Новітні соціологічні теорії (Голіков О.С., Артемов П.М.)

Основи демографії (Шеремет І.І.)

Парадокси сексуальності сучасної людини (Зубарєв О.С.)

Підготовка грантових заявок (Мусієздов О.О.)

Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень (Мусієздов О.О.)

Політики ідентичності теоретичні концепти та соціальні практики (Філіппова О.А.)

Практикум з досліджень дітей та підлітків (Кутирьова В.І.)

Практикум з експертизи текстів засобів масової інформації (Ніколаєвський В.М.)

Проєктний менеджмент (Артьомов П.М.)

Психодіагностика (Ніколаєвська А.М.)

Психодіагностика (соціальна робота) (Ніколаєвська А.М.)

Радикальні технології у повсякденному житті віртуальність, мережеві об’єкти та простори (Борисов Р.І.)

Речі. Символи. Насильство. (Голіков О.С.)

Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза (Філіппова О.А.)

Соціальна педагогіка (Пак І.В.)

Соціальна психологія (Пак І.В.)

Соціальне реконструювання минулого (Філіппова О.А.)

Соціокультурна аналітика (Сорока Ю.Г.)

Соціологічні дослідження організацій та менеджменту (Борисов Р.І.)

Соціологія (біологічний факультет) (Ніколаєвський В.М.)

Соціологія (історичний факультет) (Сокурянська Л.Г.)

Соціологія (міжфакультетська) (Мусієздов О.О.)

Соціологія (філософський факультет) (Ніколаєвський В.М.)

Соціологія глобалізації (Філіппова О.А.)

Соціологія культури (Сорока Ю.Г.)

Соціологія міста (Мусієздов О.О.)

Соціологія освіти (Шеремет І.І.)

Соціологія сім’ї та молоді (Сокурянська Л.Г.)

Соціологія тілесності (Зубарєв О.С.)

Соціологія ХХІ століття (Голіков О.С.)

Соціологія щастя (Кутирьова В.І.)

Соціологія. Основи теорії (Борисов Р.І)

Сучасне українське суспільство соціологічний аналіз (Ніколаєвський В.М.)

Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження (Сокурянська Л.Г.)

Теорія структурації Ентоні Гідденса (Дейнеко О.О.)

Тестові методики в соціології (заочне) (Ніколаєвська А.М.)

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється (Зубарєв О.С.)