Історія кафедри

Кафедра соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є однією з перших соціологічних кафедр не лише в Україні, але й на теренах колишнього Радянського Союзу. Вона була відкрита 1 січня 1980 року.

Створення кафедри соціології саме в Харківському університеті не було випадковим. Її появі сприяла традиція наукових соціологічних розвідок та освітньої діяльності, яка існує в нашому університеті більше сторіччя. Роки «сталінщини» призупинили розвиток соціологічної науки та освіти в Радянському Союзі, зокрема в Харківському університеті. Тільки наприкінці 1950 – початку 1960 рр., у період так званої «відлиги», коли почався процес «реабілітації» та відродження вітчизняної соціології, в СРСР з’являються соціологічні центри, лабораторії, групи. Серед перших із них була створена у 1963 році лабораторія конкретно-соціологічних досліджень Харківського державного університету імені О. М. Горького (таке ім’я наш університет носив до 1993 року). Саме ця лабораторія стала осередком формування соціологів-професіоналів, які згодом забезпечили відкриття та успішне функціонування спочатку кафедри соціології, а пізніше соціологічного факультету Харківського університету. Ініціатором створення соціологічної лабораторії була Олена Олександрівна Якуба (1929-2002).

Соціолог за покликанням, вона практично все своє життя присвятила служінню соціологічній науці та освіті. Її ім’я називають серед тих, хто по праву вважається фундатором вітчизняної соціології. Як засновник Харківської соціологічної школи, професор О. О. Якуба приділяла величезну увагу розвитку емпіричних соціологічних досліджень. Будучи незмінним науковим керівником соціологічної лабораторії Харківського університету від першого дня її відкриття до останнього дня свого життя, Олена Олександрівна Якуба залучала до роботи в лабораторії як своїх колег – досвідчених викладачів, так і наукову молодь. Серед перших співробітників соціологічної лабораторії були Л. Ф. Нецвіт, А. І. Андрющенко, І. Ф. Некрасова, М. В. Кириллова, Л. А. Малєнкова, В. Л. Арбєніна та інші.

Із фотоархіву лабораторії конкретно-соціологічних досліджень, 1964 р.

Пізніше, на початку 1970-х років, до них приєднались Т. О. Козуб, І. І. Шеремет, Л. Г. Сокурянська, на початку 1980-х років – А. М. Ніколаєвська, І. Ю. Бєлохвостикова, Л. Ф. Хомуха та ін.. У 1990-ті – 2000-ні роки кадровий склад лабораторії поповнюється за рахунок випускників соціологічного факультету. У цей період до неї прийшли працювати О. А. Орлова, Г. С. Остроухова, К. В. Оністрат, О. Ю. Бардіна-Віж’є та ін.. Майже всі вони і сьогодні успішно працюють на соціологічному факультеті Харківського університету, у тому числі на кафедрі соціології. Величезний внесок у розвиток соціологічної науки та освіти зробили такі співробітники лабораторії, а потім і кафедри соціології, як В. О. Правоторов, В. І. Писаренко, В. Ч. Литвинович, Т. О. Козуб, І. Ю. Бєлохвостикова, О. І. Навроцький, В. Л. Арбєніна, які, на жаль, вже пішли із життя.

На фото зліва направо: І.Д. Ковальова, В. О. Правоторов, В. Ч. Литвинович, 1986 р.

Очоливши у 1980 році кафедру соціології, О. О. Якуба керувала нею до 2001 року. Окрім провідних фахівців соціологічної лабораторії до викладацької роботи на кафедрі були залучені кращі спеціалісти з інших вищих навчальних закладів м. Харкова. Серед них – тоді ще доцент В.С. Бакіров, який сьогодні є доктором соціологічних наук, професором, академіком НАН України, ректором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Президентом Соціологічної асоціації України. Зі створенням у Харківському університеті соціологічного факультету (1990 р.) кафедра соціології стає своєрідною базою кадрів для інших кафедр факультету. Так, кафедру соціології праці та управління (сьогодні це кафедра соціології управління та соціальної роботи) з 1990 по 2001 р. очолювала колишній доцент кафедри соціології А. І. Андрющенко, кафедру методики та техніки КСД (сьогодні це кафедра методів соціологічних досліджень) з 1991 по 1997 рік очолював доцент В. О. Правоторов, кафедру соціальних технологій (сьогодні це кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій) з 1993 р. до 2015 р. очолював професор В. С. Бакіров, який зараз є виконуючим обов’язки завідувача  цієї кафедри, кафедру політичної соціології з 2005 р. по 2007 р. очолювала професор О. Д. Куценко (сьогодні виконує обов’язки завідувача кафедри кандидат соціологічних наук, доцент В.С. Нікулін). Учні професора О. Д. Куценко, які працювали на кафедрі соціології (Т. М. Дублікаш, С. С. Бабенко, М. А. Безносов, В. С. Нікулін, А. Д. Литовченко), увійшли до складу нової кафедри — кафедри політичної соціології, створеної за її ініціативи. Багато років на кафедрі соціології працював професор О. І. Навроцький, який захистив тут свої кандидатську та докторську дисертації, а в 1998 році став проректором з організації навчально-виховного процесу, соціально-економічних та виробничих питань. З 2007 по 2008 рік професор О. І. Навроцький очолював кафедру політичної соціології.

В основу освітньої політики кафедри соціології було покладено ідеї та методичні розробки професора О. О. Якуби. Саме вона розробила та викладала навчальний курс «Загальна соціологія», який і сьогодні (під іншою назвою) є основним професійно орієнтованим курсом на соціологічному факультеті. О. О. Якуба є автором одного з перших в Україні підручників з соціології. Під її науковим керівництвом були захищені 12 докторських та близько 40 кандидатських дисертацій, здійснювались загальнонаціональні та міжнародні соціологічні дослідження з питань вищої освіти, студентської молоді, трансформації пострадянського суспільства, соціологічного аналізу структурних змін сучасного українського суспільства та ін.. Вона була членом редколегії наукового журналу «Сучасне суспільство» (м. Харків), головним редактором збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства», а також Вісника ХНУ з соціології; ініціатором проведення «Харківських соціологічних читань» – авторитетного в Україні та далеко за її межами форуму, який щорічно, починаючи з 1994 р., збирає сотні фахівців-соціологів з різних куточків світу. Олена Олександрівна була академіком Академії наук вищої школи, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одним із засновників Соціологічної асоціації України (САУ), її почесним членом, членом Правління САУ та головою її Харківського відділення.

Пліч о пліч з професором О. О. Якубою у заснуванні кафедри соціології брала участь професор І. Д. Ковальова (1929-2019), яка підготувала й викладала більше двадцяти навчальних курсів і спецкурсів, серед яких «Історія соціології», «Методика викладання соціологічних дисциплін», «Теоретико-методологічні проблеми соціології» та ін..

Протягом багатьох років І. Д. Ковальова очолювала роботу методичної комісії факультету та була членом методичної комісії університету. Вона є автором оригінальних навчально-методичних розробок, які знайшли своє відображення в опублікованих нею одноосібно та у співавторстві підручниках та навчальних посібниках: «Нетрадиційні методи викладання соціології», «Методичні поради щодо роботи з понятійним апаратом науки при вивченні соціології», «Місце драматургічної концепції І. Гофмана в системі інтерпретативної соціології», «Програма курсу «Соціологія тіла»» та ін.. Професор І. Д. Ковальова була одним з редакторів та автором науково-методичних збірників «Соціологія в аудиторії: мистецтво викладання» та «Соціологія в аудиторії: мистецтво комунікації». У 2009 році професор Ковальова І. Д. підготувала до видання підручник з курсу «Соціологічні теорії ХХ століття». Під керівництвом І. Д. Ковальової захищені 11 кандидатських дисертацій з філософських та соціологічних спеціальностей. Вона має численні відзнаки Міністерства освіти і науки України, Харківської облдержадміністрації та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У листопаді 2017 року І. Д. Ковальова пішла на пенсію. Проте «Творча майстерня професора І. Д. Ковальової» продовжувала свою роботу. Тільки протягом 2018 року вона провела 4 семінари з проблем соціологічного теоретизування. Їхня тематика була надзвичайно різноманітною та викликала велику зацікавленість колег, аспірантів та студентів. Ось яких питань торкалася Іда Дмитрівна на своїх семінарах: «Соціальні кола та біографічна ситуація», «Життя та його парадокси. Погляд соціолога» (присвячено пам’яті Олени Олександрівни Якуби), «Фігуративна соціологія. Одяг в соціологічному контексті» та ін.

Одним з провідних викладачів кафедри соціології була Віра Леонідівна Арбєніна (1938-2016), яка почала свій шлях у соціології на початку 1970-х років. Як науковий співробітник, а пізніше (з 1980 р. по 2001 рік) як завідувачка соціологічної лабораторії Харківського університету та заступник декана соціологічного факультету з наукової роботи, В. Л. Арбєніна зробила вагомий внесок у підготовку кадрів професійних соціологів, які працюють сьогодні не тільки в Харківському університеті, але й в інших вищих навчальних закладах та соціологічних центрах Харківського регіону та України в цілому. Під її керівництвом виконана велика кількість науково-дослідних робіт з моніторингу оцінки якості підготовки фахівців – випускників Харківського університету, з проблем освіти, студентської молоді, міжетнічних відносин тощо; їй належать більше 80 наукових публікацій.

Майже 30 років В. Л. Арбєніна займалася педагогічною діяльністю, вона є автором 5 авторських курсів, відомим у вітчизняній науці спеціалістом у галузі етносоціології, їй належить перший в Україні підручник з цієї галузі. В. Л. Арбєніна протягом багатьох років була відповідальним секретарем фахового збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства». За роки його випуску (з 1994 р.) нею відредаговано більше тисячі наукових статей. За значні заслуги в розвитку соціологічної науки і освіти вона нагороджена відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти», медаллю академічного рейтингу «Золота фортуна», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Харківської облдержадміністрації.

З 2001 р. по теперішній час кафедру соціології очолює доктор соціологічних наук, професор Людмила Георгіївна Сокурянська. Учениця О. О. Якуби, вона залучилась до соціології в середині 1970-х рр., працюючи спочатку в соціологічній лабораторії, а згодом на кафедрі соціології, де вона викладає такі авторські курси, як “Вступ до соціології”, “Соціологія сім’ї та молоді”, “Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження” (для аспірантів другого року навчання), “Соціологія” (для студентів історичного факультету). Л. Г. Сокурянська є науковим керівником більш ніж 30 масштабних (загальнонаціональних та міжнародних) держбюджетних, грантових та ініціативних науково-дослідних проєктів з проблем функціонування вищої школи та життєдіяльності студентства, соціокультурної трансформації українського суспільства, транскордонних комунікацій, корупційних ризиків в системі медичної освіти в Україні тощо; організатором щорічних Міжнародних наукових конференцій «Харківські соціологічні читання» та «Якубинська наукова сесія», автором понад 200 наукових праць, навчального посібника «Вступ до соціології» та навчально-методичного посібника «Соціологія молоді». Під її керівництвом захищено 15 кандидатських та 4 докторські дисертації. У 2016 році їй присвоєне звання «Заслужений професор Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна».

Професор Л. Г. Сокурянська є заступником головного редактора таких фахових видань, як Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» та «Український соціологічний журнал»; учасницею багатьох загальнонаціональних та міжнародних конференцій, у тому числі в Росії, Білорусії, Грузії, Латвії, Молдові, Узбекистані, Естонії, Польщі, Німеччині, Австралії та інших країнах світу. Член експертної ради ВАК та комісії МОН з розробки стандартів соціологічної освіти. З 2002 року Л. Г. Сокурянська — член Правління Соціологічної асоціації України (САУ) та голова її Харківського відділення, з 2007 р. — віце-президент САУ, з 2010 року – керівник Школи молодого соціолога САУ. За активну наукову та викладацьку роботу Л. Г. Сокурянська нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської облдержадміністрації, Правління САУ, Почесною відзнакою Міністерства України в справах сім’ї, дітей та молоді «За активну громадську діяльність», премією імені В. Н. Каразіна; вона є Лауреатом академічного рейтингу «Золота фортуна» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології, стипендіатом Харківської обладміністрації, дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». В 2020 р. завідувачка кафедри соціології, доктор соціологічних наук, професор Сокурянська Людмила Георгіївна указом Президента України нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеню.

З 1989 року по теперішній час на кафедрі соціології працює кандидат філософських наук, доцент Ірина Іванівна Шеремет. Вона викладає авторські курси з демографії, соціології освіти та основ соціології, спецкурси з питань інноваційних процесів в освіті. У колі її наукових інтересів проблеми реформування освітньої системи в Україні, розвитку університетської автономії, студентського самоврядування, безперервної освіти тощо. З 1999 по 2004 рік І. І. Шеремет була заступником декана соціологічного факультету з навчальної роботи, з 2004 року по 2010 рік вона очолювала такий напрям роботи факультету, як дистанційна освіта.

Доцент І. І. Шеремет є автором понад 80 друкованих праць, у тому числі розділів колективних монографій, підручників та навчальних посібників. Серед них «Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ-ХІ століття» (у співавторстві з професорами Култаєвою М.Д. та Навроцьким О. І.), розділ у підручнику «Спеціальні та галузеві соціології та ін.. І. І. Шеремет була учасницею численних міжнародних та загальнонаціональних наукових конференцій, у тому числі Всесвітнього соціологічного конгресу у Варні (Болгарія, 1970 р.), конференцій та семінарів у Китаї, Ізраїлі та інших країнах. Доцент І. І. Шеремет брала участь у численних науково-дослідних проєктах кафедри соціології, присвячених проблемам життєдіяльності студентства та молодих фахівців, трансформації вітчизняної системи освіти, підліткової поведінки тощо. З 1994 року І. І. Шеремет виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій. Завдяки, в тому числі, й її зусиллям захистили свої кандидатські та докторські дисертації близько 150 фахівців-соціологів з різних куточків України. За її наукового керівництва захищено 3 кандидатських дисертацій з соціології. За плідну викладацьку та наукову працю І. І. Шеремет нагороджена відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти», численними грамотами та почесними званнями Міністерства освіти і науки України та Харківської обласної державної адміністрації.

Важливий напрям професійної підготовки майбутніх соціологів очолює кандидат соціологічних наук, доцент Алла Михайлівна Ніколаєвська. Психолог за освітою, А. М. Ніколаєвська свої наукові пошуки та викладацьку діяльність пов’язала з проблемами соціальної психології, соціології моралі, соціології освіти, соціології молоді, соціології особистості. Вона викладає такі навчальні курси, як “Соціальна психологія”, “Психодіагностика”, “Соціологія моралі”, “Тестові методики в соціології”. Проблемам формування професійної моралі молодих фахівців була присвячена її кандидатська дисертація.

А. М. Ніколаєвська плідно працює як співвиконавець науково-дослідних проєктів кафедри соціології, зокрема брала безпосередню участь у дослідженнях, присвячених проблемам вищої школи та студентства: «Сучасні університети як осередки формування інтелектуальної еліти українського суспільства», «Вища школа як суб’єкт соціокультурної трансформації», «Вища освіта як фактор соціоструктурних змін: порівняльне дослідження посткомуністичних суспільств», «Проблеми формування громадянської ідентичності української молоді: роль освіти як чинник консолідації суспільства» та ін. А. М. Ніколаєвська має понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі підручники (у співавторстві) «Спеціальні та галузеві соціології» та «Соціальна психологія», рекомендовані Міністерством освіти і науки України. З 2003 року по 2012 рік А. М. Ніколаєвська була науковим керівником першої в Україні загальноуніверситетської програми «Викладання очима студента», результати якої суттєво позначалися на якості навчального процесу в Харківському університеті. З 2009 року вона обіймає посаду (за сумісництвом) завідувачки відділу проблем освіти Центру соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, є членом редакційної колегії Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Нагороджена почесними грамотами Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Харківської обласної держадміністрації.

Доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Юлія Георгіївна Сорока є випускницею першого набору соціологічного факультету. Кандидатська дисертація Ю. Г. Сороки була присвячена проблемам сприйняття соціального простору в текстах масової комунікації, у центрі уваги її докторського дослідження були питання соціального сприйняття, концепт Іншого та Іншування в умовах полікультурного суспільства.

Професор Ю. Г. Сорока викладає такі навчальні курси, як “Соціологія культури”, “Методика викладання та навчання у вищій школі”, “Соціокультурна аналітика нових медіа”, “Культура та влада”. Навчально-методичні матеріали за цими курсами представлені в її публікаціях у таких виданнях, як «Соціологія культури в новому тисячолітті» (Харків, 2002), «Соціологія в аудиторії: мистецтво викладання» (Харків, 2003) та «Соціологія в аудиторії: мистецтво комунікації» (Харків, 2004). Останні є результатом плідної співпраці кафедри соціології з програмою AFP (SEP) Центрально-Європейського університету в Будапешті (Угорщина). З 2003 по 2007 рік Ю.Г.Сорока була заступником декана соціологічного факультету з навчальної роботи. Вона є автором близько 110-ти наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS. Сфера її наукових інтересів включає питання соціології культури, культури та влади, соціального сприйняття, соціології Іншого; студентоцентрованої освіти. Ю. Г. Сорока є автором індивідуальних монографій «Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого» та «Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия». Ю. Г. Сорока була стипендіаткою Центру міської історії Східної Європи (м. Львів, 2008); Програми розвитку докторантських програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка (HESP, 2006-2007); Кембриджського університету (Великобританія, 2006), Харківської обласної державної адміністрації (2003); Програми імені Фулбрайта (2010); вона стажувалася за програмою Регіональних семінарів з вдосконалення викладання (RESET, HESP): «Переосмислення соціального простору та часу» (Львів, 2007-2008); у Міжнародному культурному центрі м. Кракова (Польща, 2007); в Інституті соціології Угорської академії наук (Будапешт, 2005); брала участь у майстер-класі «Постмодерн: нова магічна епоха» (Харків, 2001-2003). Ю. Г. Сорока — співвиконавець науково-дослідних проектів кафедри соціології: «Безперервність та зміни в трансформації соціальної структури», «Соціальні класи та соціальні структури в українському суспільстві в умовах соціальних трансформацій», «Динаміка соціальних мереж, що провокують тероризм», «Вища освіта як чинник соціоструктурних змін: порівняльний аналіз посткомуністичних суспільств», «Проблеми формування громадянської ідентичності української молоді: роль освіти як чинника консолідації суспільства» та ін.

Доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Олексій Олександрович Мусієздов у 1998 році з відзнакою закінчив соціологічний факультет Харківського державного університету; у 2002 році захистив кандидатську, у 2015 році – докторську дисертацію з соціології.

У фокусі його наукових інтересів – дослідження ідентичностей, міста, культури, постсучасного суспільства, історії соціологічної науки. У 2001 році О. О. Мусієздов долучився до викладацької роботи на кафедрі соціології, зокрема до викладання такого фундаментального навчального курсу, як «Історія класичної соціології», а також таких курсів, як “Підготовка грантових заявок”, “Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень”, “Соціологія міста”. Окрім зазначених курсів, які О. О. Мусієздов читає на соціологічному факультеті, він викладає міжфакультетські дисципліни “Соціологія міста”, “Соціологія”. О. О. Мусієздов активно співпрацює з кафедрою українознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Східним інститутом українознавства імені Ковальських у межах досліджень ідентичностей, зокрема у контексті реалізації індивідуальних та колективних дослідницьких грантів. О. О. Мусієздов має більше 70 наукових публікацій, серед яких монографії «Соціологічна концепція міської ідентичності» та «Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві»; є автором та співавтором кількох навчально-методичних посібників з курсів, які викладає. Олексій Олександрович нагороджений пам’ятною медаллю та дипломом з відзнакою за кращий сумарний результат у всеукраїнських конкурсах «Кращий молодий соціолог року» (2007-2008 рр.) та премією імені І. М. Попової за роботу, що має найбільшу соціально-практичну значущість (2009). У 2017 р. О. О. Мусієздов отримав грант Президента України на проведення дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)»; у 2018 р. – грант від Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберти, Едмонтон, Канада) на роботу запрошеним редактором спеціального випуску журналу East/West: Journal of Ukrainian Studies на тему «Харків: місто різноманіття».

З 2001 р. на кафедрі працює кандидат соціологічних наук, доцент Ольга Аркадіївна Філіппова. Сфера її наукових інтересів — національна ідентичність, політики ідентичності, соціологія кіберпростору, соціологія дитинства, методи соціокультурної антропології. О. А. Філіппова викладає такі навчальні та спеціальні курси, як “Вступ до соціокультурної антропології”, “Соціологія глобалізації”, “Антропологія здоров’я, хвороби та лікування”, “Соціальне реконструювання минулого» (для студентів історичного факультету), “Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза”, “Політики ідентичності: теоретичні концепти та соціальні практики”. Їй належить близько 60 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS, розділи колективних монографій, навчально-методична література.

О. А. Філіппова була членом консультативної ради інституту Кеннана (Вашингтон, США 2005-2009 рр.), учасницею науково-дослідного проекту кафедри соціології «Проблеми формування громадянської ідентичності української молоді: роль освіти як чинника консолідації суспільства», а також міжнародних дослідницьких проектів INTAS Twinning Program for cooperation between the USA’ and Ukrainian Universities, Swedish Institute of Social Science; автором публікацій у вітчизняних і таких західних виданнях, як «Europe-Asia Studies», «The Journal of Communist Studies and Transition Politics», «AB Imperio», «Anthropology of East Europe Review», «Journal of American Academy of Religion», «East European Review of Historical Anthropology».

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Віра Ігорівна Кутирьова є випускницею соціологічного факультету (2003 р.). У 2007 році вона захистила кандидатську дисертацію «Політичні орієнтації українського студентства: динаміка та факторна зумовленість». Сьогодні вона викладає такі курси, як “Етносоціологія”, “Медіа в етнокультурній взаємодії”, “Практикум з дослідження дітей та підлітків”, міжфакультетську дисципліну “Соціологія щастя”.

Сфера наукових інтересів В. І. Кутирьової включає питання етносоціології, соціології молоді та студентства, політичної ідентифікації, формування та актуалізації політико-ідеологічних орієнтацій молоді тощо. В. І. Кутирьова брала участь у таких науково-дослідних проектах кафедри соціології, як «Вища школа як суб’єкт соціокультурної трансформації», «Вища освіта як чинник соціоструктурних змін: порівняльне дослідження посткомуністичних суспільств», «Якість медичної освіти в оцінках викладачів та студентів» та ін.; була учасницею численних загальнонаціональних та міжнародних конференцій, у тому числі за межами України. Вона має більше 20 методичних та наукових робіт, наукових статей, опублікованих у провідних вітчизняних соціологічних виданнях. В. І. Кутирьова очолює такий напрямок діяльності соціологічного факультету, як працевлаштування його студентів та випускників. Протягом 2007-2013 років була секретарем Правління Соціологічної асоціації України.

Випускник соціологічного факультету доктор соціологічних наук, доцент Голіков Олександр Сергійович працює на кафедрі соціології з 2007 р., є співвиконавцем численних дослідницьких проектів кафедри соціології та Соціологічної асоціації України. Серед останніх такі проекти, як «Реформування вищої освіти в Україні: оцінки суб’єктів освітнього процесу» та «Якість медичної освіти в оцінках викладачів та студентів», “Місія сучасних університетів”, “Корупційні ризики в системі медичної освіти в Україні”. О.С. Голіков викладає такі курси, як “Речі. Символи. Насильство”, “Соціологія ХХI століття”, “Новітні соціологічні теорії (разом з Артьомовим П.М.), а також міжфакультетські дисципліни “Ненадійність життя у глобальному світі” та “Між кільцями та тронами: міф у сучасності”. Його наукові інтереси пов’язані з проблематикою соціології знання, «капітальних вимірів», соціокультурних нерівностей, синтетичних тенденцій в сучасній соціології, міждисциплінарної аналітики. Автор понад 100 публікацій, у тому числі у журналах Польщі, Угорщини, Білорусі, Італії, Російської Федерації, у виданнях, що індексуються в Scopus та Index Copernicus, а також 4 монографій (з яких 1 одноосібна); учасник численних всеукраїнських та міжнародних конференцій, в тому числі в Росії, Білорусі та інших країнах. Член комісії МОН з експертизи наукових проєктів молодих вчених.

Кандидатська дисертація О. С. Голікова була присвячена аналізу особливостей конструювання культурного капіталу сучасного українського студентства; у центрі уваги його докторської дисертації – знання в конституюванні соціального. О. С. Голіков є незмінним учасником Шкіл молодого соціолога, які проводяться Соціологічною асоціацією України. О. С. Голіков проводить велику роботу з членами Студентського наукового товариства соціологічного факультету, залучаючи їх до теоретичних та емпіричних студій, які здійснюються кафедрою соціології та іншими кафедрами соціологічного факультету. Як учасник та неодноразовий переможець телегри «Що, де, коли?», він тренує команду соціологічного факультету, готуючи її до змагань з цієї гри. О. С. Голіков бере активну участь у спортивному житті факультету, захищаючи його честь на університетських змаганнях з футболу та настільного тенісу тощо.

Кандидат філософських наук, професор кафедри соціології Ніколаєвський Валерій Миколайович є випускником (1983 р.) першого набору спеціалізації з соціології, започаткованої у 1980 році на економічному факультеті нашого університету.

Після закінчення аспірантури (1986 р.) працював науковим співробітником соціологічної лабораторії, викладачем, доцентом кафедри прикладної соціології, заступником декана соціологічного факультету, керівником центру вивчення громадської думки (1986-1994). З 1995 по 2012 р. працював на посаді декана соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З 2001 року по 2013 рік був завідувачем кафедри соціології праці та управління (тепер соціології управління та соціальної роботи). З 2013 р. по 2016 р. був докторантом кафедри соціології. В. М. Ніколаєвський був членом Фахової ради з соціальних наук Міністерства освіти і науки України, членом Наглядової Ради Всеукраїнської громадської ради з соціальних проблем підростаючого покоління, обіймав посаду директора Східноукраїнського фонду соціальних досліджень (м. Харків), керував проведенням та брав участь у численних соціологічних і маркетингових дослідницьких проєктах, зокрема таких, як: «Порівняльний аналіз потреб громади міста Харкова у соціальних послугах» (2007 р., грант DFID); «Проблеми профільної освіти в середній школі» (2007 р., грант Харківської обласної державної адміністрації); «Електоральні настрої харків’ян» (2006 р., Кембріджський університет, Велика Британія); «Етнічна ситуація у країнах СНД» (2007 р., Абердінський університет, Велика Британія); «Технологізація надання якісних соціальних послуг в територіальній громаді м. Харкова» (2007-2008, фонд фундаментальних та пошукових НДР ХНУ); «Взаємозв’язок європейських, національних та регіональних ідентичностей: нації між державами уздовж нових європейських кордонів Європейського Союзу» (2008-2012, програма FР 7, ЄС); «Здоров’я у перехідний період: тенденції у здоров’ї населення та політика в області здоров’я в країнах СНД» (2008-2012, програма FР 7, ЄС) та ін. Викладає такі курси, як “Безпека інформаційно-комунікативного простору”, “Медіааналітика”, “Практикум з експертизи текстів засобів масової інформації”, “Соціологія” (на біологічному та філософському факультетах), “Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз”. Має більш 100 наукових та методичних публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS.

Кандидат соціологічних наук Павло Миколайович Артьомов закінчив соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2005 році, аспірантуру по кафедрі соціології у 2008 р., кандидатську дисертацію захистив у 2009 р. З 2005 року працював викладачем кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування, філософії і історії України» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. На кафедрі соціології нашого університету працює з 2013 року.

П. М. Артьомов викладає такі курси, як «Проєктний менеджмент», проводить семінарські заняття з курсів «Вступ до соціології» та «Соціологія сім’ї та молоді» для студентів соціологічного факультету, керує магістерськими роботами. П. М. Артьомов веде активну наукову діяльність. Він брав участь у численних дослідницьких проєктах кафедри соціології, а також дослідженнях, проведених за ініціативи Правління Соціологічної асоціації України («Реформування вищої освіти в Україні в оцінках учасників освітнього процесу», “Корупційні ризики в системі медичної освіти в Україні”). Має близько 30 наукових робіт, опублікованих у фахових виданнях України з соціології.

Кандидат соціологічних наук Зубарєв Олександр Сергійович є випускником соціологічного факультету (2012 р.). У 2016 році він закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

З жовтня 2014 року працює старшим викладачем кафедри соціології. Зубарєв О.С. викладає такі курси, як «Соціологія тілесності», «Історія класичної соціології», «Міжкультурна комунікація в нових медіа”, а також міжфакультетські курси «Тіло та сексуальність у світі, що змінюється», “Парадокси сексуальності сучасної людини”. Олександр Сергійович учасник багатьох міжнародних наукових конференцій (Мінськ, Каунас, Харків). Активно займається науковою роботою, зокрема дослідженням життєдіяльності, духовного світу, професійного самовизначення сучасних студентів та підліткової молоді. За результатами кандидатської дисертації опублікував монографію “Східні духовні практик як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві”. Він бере активну участь у підготовці та проведенні щорічної Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання», щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Якубинська наукова сесія» та Конгресів Соціологічної асоціації України, які проводяться на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; тривалий час був незмінним секретарем наукового семінару «Творча майстерня професора Ковальової І. Д.». Керує науковою роботою студентів, є куратором студентської групи. Зубарєв О. С. є автором близько 30 наукових публікацій у фахових виданнях України з соціології.

Пак Інна В’ячеславівна у 2000 р. закінчила фізичний факультет, у 2017 р. факультет психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З 2002 року працювала на факультеті психології на посаді викладача, з 2009 року на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідної частини, де була співвиконавцем теми: «Комплексний комп’ютерний моніторинг якості освіти».

З 2014 р. до 2017 р. навчалась в аспірантурі кафедри соціології. Брала участь в організації та реалізації науково-дослідного проєкту «Академічна культура українського студентства», а також міжнародного дослідження за програмою TALIS з проблем навчання та викладання учителів 5-9 класів. Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО), координатор УАДО по Харківській та Сумській областях. З 2015 року працювала старшим лаборантом, з 2016 р. – старшим викладачем кафедри соціології. Викладає такі курси, як «Соціальна психологія», “Соціальна педагогіка”, «Загальна психологія». У 2019 р. І. В. Пак успішно захистила кандидатську дисертацію «Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву».

Старший викладач Борисов Роман Ігорович працює на кафедрі соціології з вересня 2015 р. У 2013 р. він закінчив соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, у 2016 р. – аспірантуру по кафедрі соціології. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аскриптивні статуси як фактор професійної соціалізації студентів».

Р. І. Борисов викладає такі курси, як «Історія соціології» (соціальна робота), “Контент-менеджмент веб-сайту”, “Соціологічні дослідження організацій та менеджменту”, міжфакультетську дисципліну “Радикальні технології у повсякденному житті: віртуальність, мережеві об’єкти та простори”, є куратором студентської групи. Він веде активну наукову роботу, є співвиконавцем численних загальнонаціональних та міжнародних досліджень, які здійснювались кафедрою соціології в останні 10 років та були присвячені проблемам життєдіяльності студентської та підліткової молоді, якості медичної освіти, ціннісних преференцій мешканців Харкова та ін. Р. І. Борисов брав участь у підготовці та проведенні щорічних Міжнародних наукових конференцій «Харківські соціологічні читання» та «Якубинська наукова сесія», а також у багатьох наукових конференціях та семінарах в інших соціологічних центрах України. Науково-дослідницька робота Борисова Р. І. втілилася у більш ніж 15 наукових публікаціях.

Олександра Олександрівна Дейнеко закінчила соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2012 році. Того ж року вступила до аспірантури по кафедрі соціології. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-професійні плани у просторі ризик-стратегій сучасного українського студентства».

О. О. Дейнеко працює доцентом кафедри соціології. Викладає такі курси, як “Новітні соціологічні теорії”, “Теорія структурації Е. Гідденса”, міжфакультетську дисципліну “Sociology”, є керівником виробничої практики студентів-соціологів. Вона брала участь у всіх дослідженнях кафедри останніх 10 років, має близько 20 наукових публікацій. Виступи О.О. Дейнеко на міжнародних конференціях, які проводяться як в Україні, так і за її межами, завжди викликають велику цікавість слухачів. О.О. Дейнеко проводить велику роботу з працевлаштування студентів і випускників соціологічного факультету, організовуючи для них зустрічі з роботодавцями. Є членом правління Соціологічної асоціації України, керівником її молодіжного сектору, співкерівником громадської організації “ЕкспертиЗА реформ”. 

У різні роки на кафедрі соціології працювали та захищали свої кандидатські дисертації такі випускники соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, як Олена Володимирівна Волянська, Людмила Григорівна Проценко, Галина Василівна Саган. Сьогодні вони працюють в інших вітчизняних вишах. Кафедра вдячна за той внесок, який вони зробили у розвиток навчальної та наукової роботи нашого творчого колективу, його теоретичні та емпіричні студії, методичні пошуки. З більшістю із них кафедра й сьогодні підтримує тісні творчі та особистісні зв’язки.

З першого дня заснування кафедри соціології до 2017 року її навчально-методичну лабораторію очолювала Людмила Федорівна Хомуха. Історик за освітою, вона стала соціологом за покликанням та професією. Взявши на себе дуже важливі ланки роботи кафедри та в цілому соціологічного факультету, Л.Ф. Хомуха надзвичайно відповідально ставилася до своєї справи, вкладаючи в неї свою душу. Багато поколінь студентів-соціологів з повагою та вдячністю говорять про Людмилу Федорівну як про свого наставника. За багаторічну сумлінну роботу Л.Ф. Хомуха нагороджена почесними грамотами та іншими відзнаками Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Харківської обласної державної адміністрації.

Навчально-методичну лабораторію кафедри соціології з 2017 по 2020 р. очолювала Світлана Іванівна Гребеннікова, яка працює на кафедрі з 1989 року.

Цій людині безкінечно вдячні всі, хто захищав свої кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.15 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій із соціологічних наук (вона є технічним секретарем цієї ради). Як секретар державної екзаменаційної комісії вона допомогла багатьом студентам кафедри та факультету в цілому в оформленні магістерських робіт та їхньому успішному захисті. Світлана Іванівна надзвичайно віддана своїй роботі, своїм колегам. Вона є чудовою наставницею молоді, яка приходить працювати на кафедру, передаючи їй свій досвід, виховуючи такі необхідні сьогодні людині якості, як відповідальне ставлення до своєї роботи. Їй притаманна велика повага та любов до людей, які живуть та працюють поряд, здатність відчувати їхній біль та радіти їхнім успіхам. Робота кафедри соціології значною мірою залежить від діяльності її лаборантів, якими керує С. І. Гребеннікова.

Сьогодні на кафедрі працює багато колишніх студентів нашого факультету. Серед них випускниця соціологічного факультету (2001 р.) Анна Сергіївна Остроухова.

З 2005 р. по 2009 р. вона навчалась в аспірантурі по кафедрі соціології. З 2001 р. по теперішній час А. C. Остроухова працює на кафедрі соціології. У колі її наукових інтересів проблеми життєдіяльності студентської молоді, її ціннісні орієнтації, життєві плани, зокрема міграційні настрої. Вона брала участь в організації та проведенні міжнародних та загальнонаціональних досліджень кафедри соціології, здійснених за останні 18 років. Їй належить близько 10 наукових публікацій, у тому числі розділи у колективних монографіях, підготовлених співробітниками кафедри. А. С. Остроухова є відповідальним секретарем редколегій двох фахових видань України з соціології – Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» та «Українського соціологічного журналу». Величезна робота здійснюється нею з формування редакційного портфелю цих видань, їхнього макетування, підготовки до включення в наукометричні бази тощо. А. С. Остроухова є членом робочої групи оргкомітетів щорічних міжнародних конференцій «Харківські соціологічні читання» та «Якубінська наукова сесія», а також Конгресів Соціологічної Асоціації України.

Старший лаборант навчально-методичної лабораторії Турченкова Валерія Валеріївна також є випускницею соціологічного факультету (2003 р.).

Турченкова В.В. працює на кафедрі з 2016 року, здійснюючи велику роботу з методичного забезпечення навчальних курсів, які читають викладачі кафедри, з організації взаємовідвідувань лекцій та семінарських занять співробітниками кафедри, підготовки до друку наукових публікацій, зокрема колективних монографій за участі викладачів кафедри. З 2016 – 2017 навчального року В. В. Турченкова працює в приймальній комісії соціологічного факультету, з 2017-2018 навчального року є відповідальним секретарем цієї комісії. З 2020 р. В.В. Турченкова є відповідальною за електронний документообіг на соціологічному факультеті. 

Аніпченко Світлана Миколаївна закінчила соціологічний факультет у 2013 році. З 2013 р. по 2016 р. вона навчалася в аспірантурі по кафедрі прикладної соціології. З 2013 року працює старшим лаборантом кафедр соціології.

 С. М. Аніпченко є куратором соціологічних досліджень, які проводяться студентами, що спеціалізуються на кафедрі соціології. Вона була співвиконавцем дослідницького проекту «Створення системи соціологічного on-line моніторингу реформування вищої освіти України», який здійснювався співробітниками кафедри прикладної соціології та соціальної комунікації та кафедри соціології. Упродовж останніх 5 років Аніпченко С. М. як член робочої групи оргкомітету брала активну участь у підготовці та проведенні щорічних міжнародних конференцій «Харківські соціологічні читання» та «Якубінська наукова сесія», а також ІІ та ІІІ Конгресів Соціологічної Асоціації України (САУ). С. М. Аніпченко є секретарем Правління Соціологічної Асоціації України (з 2013 р.). За її активної участі проведені VII та VIII з’їзди САУ.

Поліпшенню рівня викладання, удосконаленню методичного забезпечення навчальних курсів кафедри соціології суттєво сприяла її участь у міжнародному проекті партнерських кафедр за грантом академічних програм HESP «Програма вивчення розвитку вищої освіти» (2005-2009 рр.). За роки свого існування кафедра соціології здійснила десятки масштабних (міжнародних та загальнонаціональних) наукових досліджень. Серед них: «Особливості становлення громадянської самосвідомості особистості молодого фахівця» (керівники О.О. Якуба та В.С. Бакіров); «Вища школа в нових соціально-політичних та економічних умовах: проблеми управління» (керівник – О.О. Якуба); “Інституціоналізація соціальних нерівностей в Україні та країнах Центральної та Східної Європи: порівняльне вивчення” (керівник – О.Д. Куценко); «Міжетнічні відносини в Харківському регіоні» (керівник – В.Л. Арбєніна); «Трансформація українського суспільства та зміни його соціально-класової структури» (керівник – О.Д. Куценко); «Сучасні університети як осередки формування інтелектуальної еліти українського суспільства» (керівник – Л.Г. Сокурянська); «Вища школа як суб’єкт соціокультурної трансформації» (Україні, Росія, Білорусія) (керівник – Л.Г. Сокурянська); «Вища освіта як фактор соціоструктурних змін: порівняльне дослідження посткомуністичних суспільств» (Україні, Росія, Білорусія) (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Харківська ідентичність: уявлення про місто та його історію як чинник ідентифікації» (керівник – О.О. Мусієздов); «День міста»: Пострадянські інтерпретації радянського міста (на прикладі Харкова)» (керівник – О.О. Мусієздов); «Міська ідентичність у (пост)сучасному українському місті (приклад Харкова та Львова)» (керівник – О. О. Мусієздов); «Проблеми формування громадянської ідентичності молоді: роль освіти як чинники консолідації суспільства» (Україні, Росія, Білорусія) (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Духовний світ сучасного студентства: національні джерела та глобальні орієнтири» (Україні, Росія, Білорусія) (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Пострадянське студентство: інтереси, цілі, ідеали» (Україні, Росія, Білорусія, Вірменія) (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Ставлення студентства до Євромайдану та його наслідків» (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Студентство пограниччя: ідентичності, цінності, життєві плани» (Україні, Польща) (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Випускник – 2015: професійні плани, громадянські позиції, дозвіллєві практики шкільної молоді Центральної та Східної Європи» (Україні, Польща, Угорщина) (керівник – Л. Г. Сокурянська); «Підліткова молодь Харківщини: ціннісні орієнтації, громадянська позиція, повсякденні практики» (керівник Л.Г. Сокурянська); “Уявлення про прикордоння та практики їхнього використання” (керівники – О. А. Філіппова, О. О. Мусієздов); «Слобожанщина: соціально-культурні інваріанти історичного порубіжжя» (керівник – О. О. Мусієздов); «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)» (керівник – О. О. Мусієздов); «Реформування вищої освіти України в оцінках її суб’єктів» (керівник – Л.Г. Сокурянська), «Місія сучасних університетів» (керівник – Л.Г. Сокурянська), «Медична освіта в оцінках студентів та викладачів» (керівник –Л.Г. Сокурянська), «Корупційні ризики в системі медичної освіти України»  (керівник – Л.Г. Сокурянська), «Репродуктивні установки та сімейні цінності сучасного студентства» (Україна, Білорусія) (керівник – Л. Г. Сокурянська), “Харківська сім’я у соціологічному вимірі” (керівник – Л.Г. Сокурянська) та ін. Результати цих досліджень активно застосовуються викладачами кафедри у навчальному процесі.

Сьогодні, як і завжди, кафедра соціології знаходиться в активному пошуку. Вона шукає нові форми та методи викладання, зокрема в умовах переходу до дистанційного навчання; розробляє нові навчальні курси, намагаючись максимально наблизити їхній зміст до майбутньої практичної діяльності випускників факультету; активно залучає студентів до численних всеукраїнських та міжнародних емпіричних досліджень, які здійснюються викладачами кафедри; віднаходить нові й нові бази практики для своїх студентів, ініціює виконання нових дослідницьких проектів; шукає талановиту молодь, яка поповнює викладацький склад кафедри соціології.