Аудиторія імені професора Якуби О.О.

Доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи Олена Олександрівна Якуба (1929-2002) є видатним вітчизняним соціологом, фундатором української та в цілому радянської соціологічної науки та освіти, засновником Харківської соціологічної школи, ініціатором відкриття та першим завідувачем кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1980-2001). У 2006 році з метою увіковічення пам’яті про цю видатну Людину, Науковця та Викладача одна з найкращих аудиторій соціологічного факультету Каразінського університету стала аудиторією імені Олени Олександрівни Якуби.

В аудиторії розміщено фотопортрети Олени Олександрівни різних років, а також колективні фотографії, на яких відображені головні події на шляху розвитку соціології у Харківському університеті: від створення соціологічної лабораторії (1963 р.) до відкриття соціологічного факультету (1990 р.); на стендах представлено життєвий та творчий шлях О. О. Якуби, а також спогади про неї ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академіка Бакірова В.С. Аудиторія оснащена сучасною мультимедійною технікою.

За майже 13 років в аудиторії імені професора О. О. Якуби було проведено більше 7 тисяч лекцій та семінарських занять для студентів-соціологів, захисти магістерських робіт, численні позанавчальні заходи, зокрема майстер-класи відомих українських та закордонних фахівців-соціологів, дні науки факультету, зустрічі студентів з роботодавцями тощо, а також різноманітні факультетські свята, зокрема такі, як Посвячення у соціологи, День факультету, урочистий випуск магістрантів факультету, зустрічі з випускниками факультету різних років та ін..

Саме в аудиторії імені О.О. Якуби проводяться пленарні та секційні засідання таких авторитетних в Україні та далеко за її межами наукових форумів, як Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Соціологія у (пост)сучасності» та Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова сесія», яка щорічно проводиться 5 квітня – у день народження  Олени Олександрівни Якуби.